Arkivforbundet har deltatt på høring
Arkivforbundet har deltatt på høring

Generalsekretær i Arkivforbundet, Kjetil Landrog, har sammen med fagansvarlig for privatarkiv i Oslo byarkiv, Kirsti Gulowsen holdt et innlegg i familie- og kulturkomiteens budsjetthøring.

Der tok de blant annet opp det positive ved at Arkivverket fikk økte rammer, og der en påminnelse om de digitale utfordringene som finnes i de kommunale arkivtjenestene. Hovedbudskapet fra Arkivforbundet var at Norge nå trenger et skikkelig «arkivløft». Ved denne budsjetthøringen ble også bedrifts- og næringslivsarkivene løftet frem. Også idrettsarkivene er underrepresentert i Norge, og eksempelet som Landrog viste frem i høringen var fra medlemsorganisasjonen Norges Golfforbund, som med midler fra Kulturrådet i sin tid til sitt privatarkiv fikk ordnet og registrert sitt arkiv, og opprettet nettsiden golfhistorie.

Gulowsen fortalte om økningen i potten til prosjekt- og utviklingsmidler, men at behovet var for små, når summen av de 122 søknadene ligger på nær 52 millioner kroner, men kun 10 millioner kroner er til rådighet.

Av den grunn ønsker Arkivforbundet fremover at potten til prosjekt og utviklingsmidler må økes betydelig og at en særlig finner løsninger for digitalt skapte arkiver.

Se innlegget på stortingets videoarkiv (52:22 minutter). 

Les innspillet fra Arkivforbundet til budsjetthøringen her.

Landsmøte i Arkivforbundet event 27/02-2024
location_on Teams
message Landsmøte i Arkivforbundet på Microsoft Teams fra 10:00 - 11:30.
share