Stipend
Stipend

Arkivforbundet lyser ut stipend på totalt 100.000 kroner. Fristen til å søke er 12. mai. Tilskuddsordningen skal gå til studieturer som kan heve arkivfaglig kunnskap og føre til faglig utvikling hos en av Arkivforbundets medlemsorganisasjoner.

Søkerne må være tilknyttet Arkivforbundets medlemsorganisasjoner.

Arkivforbundets styre har fastsatt statutter for stipendordningen. Stipendmottakerne må levere rapport senest 2 måneder etter at formålet er avsluttet. Rapportene blir publisert på Arkivforbundets nettside.

Send søknaden til: post@arkivforbundet.no

Statutter for stipendordningen
Rapporter fra tidligere stipendmottakere

share