Stipend
Stipend

Arkivforbundet lyser ut stipend på totalt 120.000 kroner. Fristen til å søke er 5. april. Stipendordningen skal gå til studieturer som kan fremme arkivfaglig kunnskap og bidra til erfaringsdeling i arkivsektoren hos en av Arkivforbundets medlemsorganisasjoner.

Arkivforbundets styre har fastsatt statutter for stipendordningen. Stipendmottakerne må levere rapport og regnskap senest 2 måneder etter at formålet er avsluttet. Rapportene blir publisert på Arkivforbundets nettside.

Send søknaden til: post@arkivforbundet.no

Statutter for stipendordningen
Rapporter fra tidligere stipendmottakere

share