Det går i riktig retning for arkivsektoren
Det går i riktig retning for arkivsektoren

Behovet for økte ressurser i arkivsektoren er svært stort. Det er behov for en langt større satsing på arkiv på enkelte samfunnssektorer som nå er alt for svakt dokumentert og da særlig på manglende digital satsing. Derfor er det bra at trenden om manglende satsing har snudd og at starten på et «arkivløft» er i gang.

Det er av den grunn gledelig at det i regjeringens forslag til statsbudsjett er en økning til arkivsektoren. Arkivforbundet har over tid understreket at Arkivverket er motoren i arkiv-Norge og har hatt behov for økte ressurser.

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til Arkivverket med 15 millioner kroner slik at mer arkivmateriale blir tilgjengelig. Arkivverket vil med denne bevilgningen kunne forsterke arbeidet med å ta vare på digitalt skapte arkiv. I tillegg gir økningen mer magasinkapasitet for papirbaserte arkiv og mer digitalisering av papirbaserte arkiv. I september før valget la også kulturministeren inn en økning til støtteordningen for privatarkiver. – Dette viser at arkivsektoren har fått et nødvendig og etterlengtet løft, sier generalsekretær i Arkivforbundet Kjetil Landrog.

Det har også nylig blitt opprettet et arkivlovutvalg som har en tidsramme til mars 2019. I dette utvalgsarbeidet skal det også gjennomføres en innhenting av oppgaver og utfordringer for hele arkiv-Norge, som er et svar til vedtaket i stortinget i juni i år om en arkivutredning. – Det skjer mye på arkivfronten for tiden, så året 2018 blir et viktig år for de av oss som jobber med å styrke satsingen på arkiver, avslutter Landrog.

– Arkivene er vår felles hukommelse og viktige kilder til kunnskap og opplevelser. Vi må ta vare på denne viktige delen av vår kulturarv, slik at den blir tilgjengelig også for framtidige generasjoner. Vi ønsker å styrke bevilgningen til Arkivverket for å øke innsatsen for å sikre disse arkivene for samtiden og ettertiden, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

10 millioner skal brukes til sikring og bevaring av digitalt skapte dokumenter og arkiv. Dette har vært den største utfordringen på arkivområdet i flere år.

Bevilgningen økes med ytterligere 5 millioner kroner, slik at Nasjonalbibliotekets anlegg i Mo i Rana kan tas i bruk som depot for papirbaserte arkiv. Dette frigjør magasinplass for Arkivverket i Hamar og Oslo. En del av arkivene som flyttes vil også kunne digitaliseres i Nasjonalbibliotekets anlegg. Arkivene blir dermed tilgjengelige for hele landet.

share