Rapport fra SLA-konferansen i Danmark
Rapport fra SLA-konferansen i Danmark

Leder av SLA Jørgen Thomsen under SLA sin konferanse i Middelfart 8. oktober 2017.

Arkivforbundet har denne helgen vært representert med Generalsekretær i Arkivforbundet, Kjetil Landrog, på vår søsterorganisasjon Sammenslutning av Lokalarkiver (SLA) sin årsmøtekonferanse i Middelfart i Danmark. Konferansen hadde tema «Historien omkring oss» og fokuset var i år på ikke bare arkivenes hyller, men også kulturhistoriske spor i byen og i landskapet.

Fokuset denne gangen var historiefortellingene som ofte rommer lokal historie og Danmarks historie. Bevaring av kulturmiljøene har vært på dagsorden i mange år, og arbeidet fortsetter – i mange tilfeller med arkivene som medspiller. Det gjelder både i kartleggingen av historiske verdier som i formidlingen av dens historie.

På lørdagen overvar også Arkivforbundet SLAs årsmøtet med over 100 fremmøtte deltakere, samt fikk komme med en hilsen til vår søsterorganisasjon. På middagen, grunnet besøk fra Norge, hadde de innlemmet den norske Archiv-vise av Henrik Wergeland i allsangheftet. Sangen ble sunget i sin helhet (7 vers).  Dette er en tradisjon SLA begynte med etter at Arkivforbundet ved tidligere år sendte Petter Høiaas, som også var han som opplyste om denne norske arkiv-visen laget av Norges første Riksarkivar.

Landrog fikk også gitt en hilsen, og danskene var særlig opptatt av den organisatoriske endringen som Arkivforbundet hadde gjennomført for å være tettere på beslutningstakere samt opprettelsen av arkivlovutvalget og hva de vil jobbe med.

Arkiv-visen til Henrik Wergeland ble sunget i sin helhet under årsmøtemiddagen til SLA.

De fleste som deltok under programmene deltok også under SLA sitt årsmøte. Arkivforbundet holdt en gjestehilsen der vi fortalte om blant annet arkivlovutvalget og hvordan vi hadde valgt å organisere driften av vår organisasjon.

 

Webinar Arkivdagen i Norge event 30/04-2024
location_on Teams
share