Arkivforbundet er i ferd med å utarbeide en handlingsplan for lyd- og audiovisuelle arkiv
Arkivforbundet er i ferd med å utarbeide en handlingsplan for lyd- og audiovisuelle arkiv

Rad 1: Marit Stranden og Mads Langnes, Rad 2: Solveig Helene Lindbach Jensen, Cecilie Lintoft og Kjetil Landrog, Rad 3: Runar Jordåen, Petter Høiaas, Tom Oddby og Yngve Schulstad Kristensen.

På styremøte til Arkivforbundet forrige måned ble det bestemt at styremedlemmene Marit Stranden og Solveig Lindbach Jensen skal utarbeide en handlingsplan for lyd- og audiovisuelle arkiv.

Her vil det blant annet tas opp hvordan en kan kartlegge slike arkiver, utstyr og kompetanse til å håndtere materiale og bevaring av lyd- og audiovisuelle arkiver. Det vil også i planen være fokus på formidling.

Generalsekretær i Arkivforbundet, Kjetil Landrog, deltok for noen uker siden to dager på den ukes lange konferansen for lyd og audiovisuelle arkiver: «The International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA)» i Berlin.

Lyd- og audiovisuelle arkiver er også et tema som Arkivforbundet tar opp når vi møter politikere og embetsverk da en fremover må få beslutningstakere til å forstå at også denne delen er viktig å bevare for å få en ivaretakelse av vår felles hukommelse.

Her har styret i Arkivforbundet vedtatt at de skal utarbeide en handlingsplan for lyd- og audiovisuelle arkiver. Fra venstre: Kjetil Landrog, Yngve Schulstad Kristensen, Mads Langnes, Solveig Helene Lindbach Jensen, Runar Jordåen, Marit Stranden, Cecilie Lintoft, Petter Høiaas og Tom Oddby.

 

share