Økning til støtteordning for privatarkiver
Økning til støtteordning for privatarkiver

Kulturminister Linda Hofstad Helleland la frem en økning av spillemidlene til arkivfeltet med fire millioner kroner til 10 millioner herunder 6 millioner til privatarkivene.

Regjeringen ved Kulturdepartementet tar i bruk spillemidler fra 2016 og gir 10 millioner kroner til arkivfeltet, noe som innebærer en økning på fire millioner siden i fjor. Av dem skal 6 millioner øremerkes nettopp privatarkivene.

Arkivverket skal lyse ut midlene. Alle institusjoner  som tar vare på og bevarer privatarkiv kan søke om tilskudd deriblant museum. Pengene skal brukes til å sikre privatarkiv fra viktige samfunnssektorer og regioner. Pengene skal gå til bevaring, formidling og digitalisering av prioriterte privatarkiv.

– Privatarkivene er en viktig del av kulturarven vår, sier kulturminister, Linda Hofstad Helleland, i en pressemelding. Hun legger til at for å gi et helhetlig bilde av samfunnet, kulturen og vår historie, må vi bevare flere privatarkiv. Hun sier også at det har blitt tatt vare på for få privatarkiver og at enkelte samfunnssektorer er svakt dokumentert.

– Dette er svært gledelig sier styreleder i Arkivforbundet, Tom Oddby, som forteller at dette er en sak Arkivforbundet har jobbet lenge med og at samarbeidet i arkivsektoren nå har gitt resultater.

Generalsekretær i Arkivforbundet, Kjetil Landrog, er positiv til at kulturminister Linda Hofstad Helleland i Dagsavisen innrømmer det kollektive ansvaret norske politikere har hatt for å nedprioritere privatarkivene, og at hun nå kom med en økning som lenge har vært etterspurt av Arkivforbundet sine medlemmer.

I går var kulturministeren hos en av Arkivforbundet sine medlemmer HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) sammen med Riksarkivar, Inga Bolstad,  der de slapp nyheten om økningen i støtteordningen.

Les hele saken her.  

Her kan dere søke om støtte med frist 18. oktober 2017.

KAI-konferansen 2024 event 10/09-2024 - 12/09-2024
location_on Bodø
message Historien din har en fremtid hos oss er slagordet til Arkiv i Nordland. På KAI-konferansen 2024 tar vi særlig utgangspunkt i fremtiden.
share