Utdeling av stipend for 2017

Foto: Adobe Stock

Det var åtte søknader om å få stipend og styret besluttet og gi til tre av dem. Stipendet var på 30.000 kroner.

1. Rørosmuseet – Museene i Sør-Trøndelag: Arkivstudier om handels-historien på Røros. Det ble søkt til prosjektet Handels-monopol eller frihandel? Arkivstudier vedrørende handels-historien på Røros. Prosjektet er tenkt gjennomført ved studier av arkivmateriale i offentlige og private arkiv fra perioden 1650-1800 som en forstudie til et større forskningsprosjekt. Sum de har fått tildelt er 15.000 kroner.

2. KUBEN – Aust-Agder museum og arkiv: Støtte til en nettbasert quiz. Quizen vil ta utgangspunkt i arkivene som KUBEN forvalter og omfatte både kommunale og private arkiver. Quizen skal være operativ på flere plattformer og kunne brukes i en mal som kan lage flere arkivbaserte quizer. Formålet er å øke interessen og bruken av arkivene som er oppbevart på KUBEN. Planen er å bruke KUBENs kunnskaps-portal: avtrykk.no som plattform og spre quizen gjennom sosiale medier. Sum de har fått tildelt er 10.000 kroner.

3.  Foreløbig hemmelig. Vinneren er orientert. Da den ene søkeren har et prosjekt gående som innebærer et overraskelse moment har vi valgt å holde det hemmelig inntil videre hvem som har fått tildelt 5000 kroner.

Arkivforbundet gratulerer!

Danske arkivdager event 01/06-2021 - 02/06-2021
location_on Odense, Danmark (ODEON).
message Den danske historie - arkiver fra hverdagsliv til sivilsamfunn i den digital tidsalder
Norsk Lydarkivkonferanse 2022 event 25/04-2022 - 26/04-2022
location_on Deichman Bjørvika, Oslo
message Norsk Lydarkivkonferanse 2022
share