Innkalling til Arkivforbundets landsmøte

Arkivforbundet innkaller med dette til landsmøte for 2017, tirsdag 4. april kl 16.30. Møtet finner sted på hotell Scandic St. Olavs plass, Oslo, i forbindelse med Privatarkivkonferansen 2017.

Landsmøtet er høyeste organ i Arkivforbundet. Landsmøtet er offentlig. Stemmerett på landsmøtet har en representant fra hver institusjon med fullt medlemskap. Personlige medlemmer og representanter fra assosierte medlemmer har ikke stemmerett på landsmøtet, men kan velges til verv i Arkivforbundet.

Har kan du laste ned alle landsmøtepapirene i et samlet dokument – Alle landsmøtepapirene samlet

Saksliste til landsmøte – Saksdokument
Sak 1.1. Konstituering. Valg av møteleder, referent og representanter til å underskrive protokollen fra møtet.
Sak 1.2. Forretningsorden. Saksdokument

Sak 2. Årsmelding 2016. Saksdokument

Sak 3 Revidert regnskap 2016
Sak 3.1. Godkjenning av revidert regnskap. Saksdokument
Sak 3.2. Årsregnskap 2016 – signert. Saksdokument
Sak 3.3. Styrets årsberetning – signert. Saksdokument
Sak 3.4. Revidert regnskap – merknad fra styret. Saksdokument
Sak 3.5. Revisjonsberetning fra PwC – signert. Saksdokument

Sak 4. Fastsetting av kontingent. Saksdokument

Sak 5. Budsjett 2017. Saksdokument

Sak 6. Handlingsplan 2017. Saksdokument

Sak 7. Forslag fremmet av medlemmer eller styret. Saksdokument
Se vedtektene her.

Sak 8. Valg av styret med innstilling fra valgkomiteen. Saksdokument

Sak 9. Valg av valgkomite etter forslag fra styret. Saksdokument

KAI-konferansen 2024 event 10/09-2024 - 12/09-2024
location_on Bodø
message Historien din har en fremtid hos oss er slagordet til Arkiv i Nordland. På KAI-konferansen 2024 tar vi særlig utgangspunkt i fremtiden.
share