Varsel om landsmøte i Arkivforbundet tirsdag 4. april


Arkivforbundet varsler dere herved om vårt landsmøte tirsdag den 4. april klokken 16:30 på hotell Scandic St. Olavs plass i Oslo.

Møte er berammet til å være en times tid. De av dere som har forslag til landsmøte må fremme dette minst 30 dager før, det vil si innen 6. mars. Forslagene vil bli tatt opp på Arkivforbundets styremøte i mars og det vil så bli sendt ut innkalling til landsmøte sammen med diverse saksdokumenter som vist i vedtektene § 5.

Viser til våre vedtekter rundt innkalling til Landsmøte!

§ 5 Innkalling til landsmøte
Varsel om ordinært landsmøte skal sendast til medlemene minst 60 dagar på førehand. Landsmøtet skal haldast innan juni månad. Saker som skal fremjast for landsmøtet må vere styret i hende minst 30 dagar på førehand. Innkalling til landsmøte skal sendast ut minst 21 dagar på førehand. Med innkallinga skal det følgje årsmelding, revidert rekneskap, framlegg til budsjett, handlingsplan, valkomitéen si innstilling, eventuelle framlegg frå styret og styret si innstilling i saker fremja av medlemer.

share