Høringssvar – Arkivforskrift

Arkivforbundet har i dag levert høringssvar på forlaget til ny Arkivforskrift.

Svaret kan du lese her: Arkivforbundet – høringsuttalelse

share