Kjetil Landrog blir ny generalsekretær i Landslaget for lokal- og privatarkiv

Kjetil Landrog (36) fra Sandefjord er ansatt som generalsekretær i Landslaget for lokal- og privatarkiv, og tiltrer stillingen 15. januar 2017.

Kjetil LandrogLandslaget for lokal- og privatarkiv – LLP – er en landsdekkende medlemsorganisasjon for institusjoner og enkeltpersoner som arbeider med bevaring og formidling av kommunale arkiv og privatarkiv. Medlemmene er bl.a. arkivinstitusjoner, museum, kommuner og bibliotek. LLP er tilknyttet paraplyorganisasjonen Kulturvernforbundet, og er involvert i en rekke utviklingsprosjekter i arkiv- og kulturvernsektoren.

Kjetil Landrog jobber i dag som kommunikasjonsrådgiver i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), og har bred politisk erfaring gjennom flere perioder i Sandefjord bystyre og i Vestfold fylkesting, samt fra en mengde andre politiske verv. Han har blant annet vært leder i AUF i Vestfold, leder av kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune samt leder for distriktsprogramrådet NRK Østafjells. Kjetil har også solid utdanning innenfor sitt fagfelt, med en bachelor i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en bachelor i PR- og kommunikasjonsledelse fra BI. I tillegg er han i ferd med å avslutte en executive master i kommunikasjon, strategi og ledelse ved BI.

LLP vedtok på sitt landsmøte i april 2016 at organisasjonen må styrkes for å synliggjøre og effektivisere det arbeidet som skal gjøres i arkivsektoren i årene fremover. Dette inkluderer å jobbe for å utvikle rammevilkårene for sektoren, å synliggjøre sektoren og arkivenes plass i samfunnet samt å drive påvirkning i forhold til forvaltning og politiske prosesser. Ansettelsen av Kjetil som generalsekretær er viktig for å styrke dette arbeidet.

LLP er meget godt fornøyd med å få Kjetil med på laget, og er sikker på at hans bakgrunn fra politikk og kommunikasjon vil være viktig for både LLP og arkivsektoren i årene fremover. Kjetil vil ha fast kontorplass på Oslo byarkiv i Maridalsveien 3.

Fra 1.1.2017 skifter LLP navn til Arkivforbundet.

 

Kontaktpersoner: styreleder Tom Oddby, mobil 9204 5612, Kjetil Landrog, mobil 996 94 577.

 

share