Ny arkivfaglig bok blir lansert 5. april

12513907_10154280905073812_6091979616007615644_oLLP har bidratt til at en ny arkivfaglig bok nå ser dagens lys. Lanseringen av #arkividag – relevans, medvirkning, dialog skjer på LLPs stand under Det norske arkivmøtet den 5. april kl 15:30.

Boken #arkividag – relevans, medvirkning, dialog er en nordisk antologi som primært handler om formidling av arkiv, et av de nyeste arbeidsområder for arkivet.

Arkivenes rolle i samfunnet er i stadig endring og med det stigende forventninger til arkivene – om relevans og til deres innsats i forhold til demokrati, læring, inkludering og brukermedvirkning. Fokus beveger seg generelt fra samlingene til brukerne. Videre har digitaliseringen en sterk effekt, som rekker langt ut over teknologien og påvirker både arkivets rolle, arkivarens rolle og bruken av samlinger og dermed relasjonen til brukerne. Fra å være passiv tilbyder av tjenester, forventes arkivene i stigende grad å innta en aktiv, utadrettet rolle i alle deler av arkivalienes livssyklus.

Antologien bygger på foredragene under den nordiske arkivkonferansen #arkividag  i Oslo, der LLP var medarrangør. Fra norsk side er Ellen Røsjø og Marit Hosar medredaktører. Flere norske arkivarer har bidratt med artikler.

Antologien blir gitt ut av ABM-media, og kan bestilles på denne siden.

Les mer

share