Innkalling til LLPs årsmøte 2016

Landslaget for lokal- og privatarkiv innkaller med dette til landsmøte for 2016, tirsdag 5. april kl 17.15. Møtet finner sted på Quality Expo Hotel Fornebu, i forbindelse med det 7. norske arkivmøtet.

Landsmøtet er offentlig, og vi viser ellers til LLP sine vedtekter . På grunn av sykdom blir to dokumenter vedrørende regnskapet publisert senere.

Saker som skal behandles på landsmøtet

Framlegg til forretningsorden

Sak 1. Konstituering: Valg av møteleder, referent og representanter til å underskrive protokollen fra møtet.

Sak 2. Årsmelding
Saksdokument

Sak 3. Revidert regnskap
Saksdokument 3.1
Saksdokument 3.2
Saksdokument 3.3 (blir publisert senere)
Saksdokument 3.4 (blir publisert senere)
Saksdokument 3.5

Sak 4. Fastsetting av kontingent
Saksdokument

Sak 5. Budsjett
Saksdokument

Sak 6. Handlingsplan
Saksdokument

Sak 7. Valg av styre
Saksdokument

Sak 8. Valg av valgkomité på tre medlemmer etter framlegg fra styret
Saksdokument

Sak 9. Forslag fremmet av medlemmer eller av styret

Saksdokument 9.1

Saksdokument 9.2

Saksdokument 9.3

Saksdokument 9.4

 

share