Arkivverket gir arkivhjelp i kommunereforma

rdtajkgz7kem8wint4nfStortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre ei kommunereform i perioden 2014-2020. Den planlagde reforma vil få store konsekvensar for kommunens dokumentasjon, enten den er på papir eller digital. Arkivverket og samarbeidspartnarane i SAMDOK har laga ei rettleiing om arkiv til kommunar som skal slå seg saman. Del 1 er no klar.

Les meir på Arkivverket sine nettsider:

Arkivverket gir arkivhjelp i kommunereforma

Webinar Arkivdagen i Norge event 30/04-2024
location_on Teams
share