Forslag til ny organisasjonsmodell for LLP

495Forslag til ny organisasjonsmodell

I tråd med handlingsplanen for 2015 har styret de siste månedene brukt mye tid på å utrede en framtidig organisasjonsstruktur for LLP. Styret mener at LLPs organisasjon må styrkes for å synliggjøre og effektivisere det arbeidet som skal gjøres i årene fremover. Dette inkluderer å jobbe med å utvikle rammevilkårene for arkivsektoren, å synliggjøre arkivsektoren og arkivenes plass i samfunnet samt å drive påvirkning i forhold til forvaltning og politiske prosesser.

Styret har vurdert ulike organisasjonsmodeller og mener at etablering av en såkalt generalsekretærmodell, tilsvarende den som Norges Museumsforbund har, vil være en god løsning for LLP. En generalsekretærstilling må i så fall ha geografisk plassering i Oslo, fortrinnsvis i et kontorfellesskap sammen med lignende organisasjoner. Dette vil sikre kontinuitet i arbeidet med viktige saker, og gi nærhet til mange viktige nettverk. En slik stilling vil i så fall erstatte dagens ordning med en lønnet organisasjonssekretær i 100 % stilling og en lønnet styreleder i 20 % stilling.

Styrets forslag til ny organisasjonsmodell, samt finansiering av denne, vil bli lagt fram på LLPs landsmøte i 2016. Møtet holdes på Quality Expo Hotel Fornebu 5. april, i forbindelse med Det 7. norske arkivmøtet. Vi ser fram til å fortelle mer om planene for ny organisasjonsmodell, og håper derfor på høy møtedeltakelse.

 

Webinar Arkivdagen i Norge event 30/04-2024
location_on Teams
share