Kulturrådets jubileumskonferanse, Harstad

Som mange nok vet er Kulturrådet 50 år i 2015, og dette ble markert med en omfattende jubileumskonferanse i Harstad 4-5. november. Tema var ”Inn til kjernen – verdien av kunst og kultur”, og foregikk i Harstad Kulturhus. LLP var påmeldt med en person, og det var styreleder Tom Oddby som representerte LLP. Her følger en liten skildring av konferansen.

IMG_3909Kulturrådet forvalter ca 1.2 milliarder kulturkroner, og har gjennom 50 år satt solide fotavtrykk i kulturlandskapet. Hensikten med jubileumskonferansen var å dvele ved hva som er verdien av kunst og kultur, hva er egenverdien og hvordan skal vi tenke om arbeid som ikke alltid gir direkte avkastning eller er målbart. Så vidt jeg kunne bedømme så var store deler av kultur-Norge tilstede, nærmere 400 deltakere var påmeldt. Her var kulturministeren, statssekretæren, kulturpolitikere på Stortinget, museumsdirektører, kultursjefer og andre ledere i kultursektoren samt et utall kulturarbeidere. Programmet spente bredt, fra parallellsesjoner til de store og dype samtalene i plenum og med mange ulike kunstneriske innslag. Her var det noe for enhver smak, men hvis jeg skal relatere programinnholdet til arkivsektoren så var det kanskje ikke så mye som var direkte relevant. Det var da heller ikke mange ”arkiv-folk” til stede på konferansen (jeg talte en liten håndfull). Men verdien av å kunne reflektere over hva man egentlig driver med i kultursektoren skal man ikke overvurdere, og sånn sett synes jeg Kulturrådet hadde laget et godt program.

Personlig synes jeg dag 1 var den beste. Her hadde Kulturrådet hentet inn gode foredragsholdere både fra innland og utland, og i sesjonen ”Verdien av kunst og kultur” fikk vi høre refleksjoner fra en egyptisk kulturarbeider samt fra en norsk filosof. I en samtale om ”det usynlige og unyttige” reflekterte sentrale kulturaktører over verdien av det som ikke alltid når ut til publikum. Har det noe verdi, det som ikke kan måles i lønnsomhet eller resultater? Har et arkiv som aldri vil bli brukt, noen verdi, og hvorfor skal vi ta vare på slike arkiver? Aslak Sira Myhre blant annet, ga gode refleksjoner på hvorfor bevare kulturhistorisk materiale som åpenbart sjeldent eller aldri vil bli brukt eller etterspurt.

I anledning 50-årsjubileet lanserte Kulturrådet en bok om sin egen historie, skrevet av journalist og forfatter Alfred Fidjestøl. Han ga et underholdende riss av jubilantens kulturpolitiske historie, mens historikeren Hans Fredrik Dahl ga oss et historisk blikk over kulturpolitikken fra slutten av 1700-tallet og frem til i dag.

For min del var det knyttet mest spenning til den avsluttende samtalen, der Frank Aarebrot som samtaleleder skulle diskutere kulturpolitikk med kulturministeren, Anniken Huitfeldt, Ola T. Lånke, Bård Vegar Solhjell og Hallgrim Berg – alle tidligere eller nåværende topp-politikere. Debatten ble kanskje ikke så spenstig som jeg hadde håpet, og jeg synes også det var et minus med panelet at ingen fra dagens kulturkomité på Stortinget var med. Det er generelt ikke mye uenighet om kulturpolitikk blant dagens politikere, men kanskje mer uenighet om noen sentrale virkemidler.

IMG_3918Jeg skal avslutte med noen inntrykk fra konferansens festmiddag, som ble en noe spesiell opplevelse. Vel hadde arrangøren bedt om at vi kledde oss godt, men ingen kunne tenke seg hvor kaldt det skulle bli å spise trerettersmiddag inne i et nedlagt skipsverft, med 20 meter opp til taket og med innetemperatur på ca 10 grader. Underholdning, mat og drikke var upåklagelig men ble dessverre overskygget av særs trekkfulle og kalde omgivelser. De aller fleste spiste middagen med yttertøyet på, noen sågar med ullvotter på hendene og lue på hodet. Kanskje ikke da så rart at mange valgte te eller kaffe fremfor sterkere drikkevarer senere på kvelden, varmen måtte jo tilbake i frosne kulturkropper.

KAI-konferansen 2024 event 10/09-2024 - 12/09-2024
location_on Bodø
message Historien din har en fremtid hos oss er slagordet til Arkiv i Nordland. På KAI-konferansen 2024 tar vi særlig utgangspunkt i fremtiden.
share