Rapport fra SLA-årsmøte i Danmark 3. – 4. oktober

Park Hotel MiddelfartLLP har denne helgen vært representert med styremedlem Petter Høiaas på vår søsterorganisasjon Sammenslutning av Lokalarkiver (SLA) sin årsmøtekonferanse i Middelfart i Danmark. Konferansen hadde tema «Verden flytter seg…» og hvorvidt arkivene skal flytte med. Temaet var delt i to kursrekker der den historiefaglige kursrekken het «Folk flytters sig. Skal arkiverne flytte med?» som satte fokus på utfordringene som kommer med store folkeforflytninger, aktualisert ved den senere tids store innvandring til Europa og hvordan man får sikret arkiver og materiale fra grupper som sjeldent blir hørt.

Den arkivfaglige kursrekken ble kaldt «Samfundet flytter sig. Skal arkiverne følge med?» som satte fokus på arkivenes utviklingsbehov i takt med samfunnet vi skal gjenspeile. Her var det mye fokus på hvordan man kan og bør innsamle privat arkivmateriale for å komplementere de offisielle arkivene som historiske kilder, og hvilke utfordringer som ligger i nye formater som krever ny kompetanse. Spesielt ble utfordringene rundt digitalt skapt materiale mye omtalt. Dette er en utfordring som også er svært aktuell i Norge, og det er mange spennende prosjekter i Danmark som kan være interessante å dra veksel på i innsamling og arbeide med digitalt skapte private arkiver i Norge.

Årsmøtet SLA - KlippetPå lørdagen hadde LLPs representant også gleden av å få overvære SLAs årsmøtet med over 100 fremmøtte deltakere, samt komme med en hilsen til vår søsterorganisasjon. Etter årsmøtet var det også duket for en svært hyggelig middag hvor man i år, grunnet besøk fra Norge, hadde innlemmet den norske Archiv-vise av Wergeland i allsangheftet. Sangen ble sunget i sin helhet (7 vers).

Årsmøtet ble også presentert for systemet Arkibas, som er et registreringssystem for arkivalier utarbeidet og brukt av de danske lokalarkiver. Løsningen ble i februar i år oppdatert til versjon 5, som ble presentert for oss på LLPs landmøtekonferanse i Bergen sist april. Arkibas publiserer arkiver til en offentlig søketjeneste arkiv.dk som visstnok ligger på topp ti listen over besøkte danske hjemmesider. En spennende løsning som gjøre arkivmaterialet fra de danske lokalarkivene lett tilgjengelig for brukere på nett.

share