Rapport frå ICA-konferansen på Island 28.-29. september

International Council on Archives (ICA) arrangerte sin årlege konferanse i Reykjavik på Island 28. – 29. september. LLP var representert ved styreleiar og nestleiar. Styreleiar Tom Oddby har skrive rapport frå konferansen.

Rapport fra ICA-konferansen på Island 28-29. september

Fra åpningen av ICA-konferansenCecilie Lintoft og undertegnede hadde gleden av å representere LLP på ICA sin årlige konferanse, som denne gangen ble arrangert i Reykjavik 28-29. september. 480 deltakere fra 79 land var påmeldt konferansen, som hadde som tittel ”Archives: Evidence, Security & Civil Rights”. 21 norske deltakere var påmeldt, fordelt på to arkivorganisasjoner, to kommunale arkivinstitusjoner, Stortingsarkivet, et IT-selskap (foredragsholdere) og Arkivverket. I forbindelse med konferansen er det også en hel mengde møter i alle de ulike organisasjonsenhetene som ICA er delt inn i, samt at det arrangeres det workshops på ulike temaer. Så selv om selve konferansen åpnet mandag formiddag så var mange av deltakerne opptatt hele helgen før med møter og workshops. LLP deltok ikke på disse arrangementene, men var representert på ICA sin generalforsamling. Og det møtet var – litt diplomatisk sagt – en svært kjedelig affære.

LLP sine to representanter har ikke vært på ICA-konferanser tidligere, og det var mye å lære også utenom det rent faglige og sosiale programmet. ICA som organisasjon er kompleks og kanskje litt vanskelig å skjønne, med alle sine forkortelser for de utallige komiteer og undergrupper som finnes. Settingen rundt en slik konferanse oppleves som mye mer formell enn hva vi er vant med på arkivkonferanser i Norge, blant annet hva gjelder bekledning. Dress, skjorte og slips var for mange det ordinære konferanseantrekket. Språkkunnskapen er ulik både hos foredragsholderne og tilhørerne, og simultanoversetting er helt nødvendig. Engelsk dominerte, men vi var på flere parallellsesjoner der foredragsholderne kun snakket fransk og arabisk, kombinert med at powerpointpresentasjonen også var på samme språk. Simultanoversetterne gjorde en imponerende jobb, og det var aldri noe problem å følge med foredragene med engelsk oversettelse ”på øret”. For øvrig virket konferansen som meget velorganisert, og vi opplevde aldri noen problemer av noe slag. Selv bespisning av nærmere 500 mennesker gikk smertefritt og uten særlig kø.

Parti fra Reykjavik sentrumUnder konferansens to dager fulgte vi den parallellsesjonen som het ”Information and Civil Rights”, og som la vekt på arkiv relatert til menneskerettigheter, innbyggernes rett til informasjon, lovgivning og innsynsrett. Det var svært inspirerende å høre erfaringer fra hele verden, fra Island og Sveits via USA og Canada til Tunisia, Kina og Japan. Spesielt inntrykk gjorde det å høre en representant fra den amerikanske organisasjonen ”Witness” samt om hvordan arkivene spiller en viktig rolle i gjenoppbyggingen av Rwanda etter folkemordet midt på 1990-tallet. ”Witness” jobber med å dokumentere og arkivere menneskerettigheter gjennom film og video. Det var for øvrig ingen norske arkivarer som holdt innlegg på konferansen, kun et norsk IT-selskap. Er vi for beskjedne til å fortelle om oss selv på slike internasjonale konferanser? Etter vår mening har Norge mange gode arkivprosjekter å fortelle, både fra statlig og kommunal sektor, og sammenlignet med de som holdt innlegg i Reykjavik er jeg overbevist om at norske arkivarer ikke på noen måte står tilbake for våre utenlandske kolleger.

Fra mottakelsen i HarpaDen sosiale delen av programmet var godt ivaretatt, med opplegg for ledsagere samt en mottakelse i Reykjaviks kulturelle storstue ”Harpa”. Her ble minglingen akkompagnert av behagelig musikk fra en lokal jazz-trio, og vi fikk også et morsomt innblikk i islendingens lynne, tatt på kornet av en islandsk komiker.

Vi møtte fargerike, engasjerte og fremtidsrettede arkivarer fra andre deler av verden, og vi er styrket i troen på at internasjonale konferanser og internasjonal kontakt fortsatt er viktig både for LLP og for arkiv-Norge. Kanskje den viktigste lærdommen vi tar med oss er at mange av de utfordringene vi strever med i Norge er små, når vi får kjennskap til hvordan arkivforholdene er andre steder i verden.

I 2016 arrangerer ICA kongress i Sør-Korea (Seoul), et kjempestort arrangement som avholdes hvert 4. år. Forrige ICA-kongress var i Australia i 2012, og før det i 2008 i Malaysia. For de som kan tenke seg å delta i Seoul, så er datoen 5-10. september 2016. De sør-koreanske vertene hadde laget en imponerende og flott introduksjonsvideo som ble vist i Reykjavik, noe som lover godt for neste års ICA-arrangement.

Drammen 3.10.2015

Tom Oddby

 

share