Kreativt Europa lyser ut samarbeidsprosjekt

LLP vidareformidlar med dette informasjon frå Kulturrådet om EU-programmet Kreativt Europa:

Internasjonale samarbeidsprosjekter kan søke midler fra EU-programmet Kreativt Europa med frist 7.oktober.

Kreativt Europa omfatter hele kulturfeltet og typiske sektorer er: festivaler, musikk, scenekunst, visuell kunst, arkitektur, arkiv og bibliotek, kunsthåndverk, kulturarv og design.
Utlysningen finner du her: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/cooperation-projects_en

Prosjektene skal bidra til å:
· Styrke kulturlivets evne til å arbeide internasjonalt
· Øke sirkulasjon av kunstnere, aktører, kulturelle/kreative produksjoner og produkter
· Bidra til innovasjon i kunst- og kulturfeltet
· Bidra til publikumsutvikling

Små prosjekter har minimum tre europeiske partnere og kan søke opp til 200 000 Euro (inntil 60 % av totalbudsjett)
Store prosjekter har minimum seks europeiske partnere og kan søke opp til 2 000 000 Euro (inntil 50 % av totalbudsjett)

Mer informasjon finner du her: http://www.kulturradet.no/om-eus-kulturprogram

Åpent informasjonsmøte fredag 21.august kl 10 – 13 hos Norsk kulturråd i Oslo
Mer informasjon og påmelding finner du her:
http://www.kulturradet.no/kalender/hendelse/-/infomote-kreativt-europa-210815
Først til mølla!

Ønsker du veiledning eller har spørsmål kan du kontakte:
Åsmund Prytz tlf 971 84 013
Thea Breivik tlf 458 33 457
Epost: Kreativteuropa@kulturadet.no

Vi minner om at dette er en årlig utlysning. Vi kommer gjerne ut for å informere om ordningene for din organisasjon. Ta kontakt!

Med vennlig hilsen

Thea Breivik

Seniorrågiver/ Senior Adviser
Seksjon for internasjonale og andre tverrgående oppgaver

share