Referat frå møte mellom LLP og Kulturdepartementet

Bilder.Bergenbyarkiv 016Etter førespurnad fekk LLP møte Kulturdepartementet 12. august, for å drøfte arkivsektoren sine behov knytt til privatarkivarbeidet og til sektoren sine utviklingsoppgåver generelt.

LLP har ført referat frå møtet. Det vert gjort merksam på at departementet har fått tilbod om å lese referatet for godkjenning, men har takka nei til dette tilbodet.

Referatet kan du lese her:
Referat frå møte mellom LLP og Kulturdepartementet 12. august 2015

I etterkant av møtet arbeider LLP no med eit oppfølgingsbrev til departementet. Dette vil bli lagt ut på våre heimesider snarleg.

 

 

share