Referat frå møte mellom LLP og Kulturdepartementet

Bilder.Bergenbyarkiv 016Etter førespurnad fekk LLP møte Kulturdepartementet 12. august, for å drøfte arkivsektoren sine behov knytt til privatarkivarbeidet og til sektoren sine utviklingsoppgåver generelt.

LLP har ført referat frå møtet. Det vert gjort merksam på at departementet har fått tilbod om å lese referatet for godkjenning, men har takka nei til dette tilbodet.

Referatet kan du lese her:
Referat frå møte mellom LLP og Kulturdepartementet 12. august 2015

I etterkant av møtet arbeider LLP no med eit oppfølgingsbrev til departementet. Dette vil bli lagt ut på våre heimesider snarleg.

 

 

Privatarkivkonferansen 2023 event 31/05-2023 - 01/06-2023
location_on Scandic Park hotel Sandefjord
message Privatarkivkonferansen 2023 i Sandefjord
KAI-konferansen 2023 event 12/09-2023 - 14/09-2023
location_on Quality Hotel Grand Kongsberg
message KAI-konferansen 2023 vil være i Kongsberg
share