Tom Oddby er ny styreleiar i LLP

LLP holdt sitt årlege landsmøte i Bergen 13. april, der valkomiteen sitt framlegg til styre vart einstemmig vedteke. Tom Oddby, byarkivar i Drammen, er ny leiar i LLP. Det nye styret har på konstituerande styremøte valt Cecilie Lintoft, Oslo byarkiv, til nestleiar. Elin Østevik er nytt styremedlem. Østevik representerar Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Ole Martin Rønning (Arbark) og Karin Gjelsten (Bergen Byarkiv) har takka ja til ein ny periode. Styremedlemene Mads Langnes (Romsdalsmuseet) og Petter Høiaas (IKA-Kongsberg) var i år ikkje på val.

LLP sitt styre:

Tom Oddby

 

Tom Oddby
Styreleiar (2015-2017)
Drammen Byarkiv
Tlf: 32 04 66 99/92 04 56 12
tomodd@drmk.no

 

Foto Cecilie Lintoft

 

Cecilie Lintoft
Nestleiar (2014-2016)
Oslo byarkiv
Tlf: 23 46 03 44/92 44 23 11
cecilie.lintoft@kul.oslo.kommune.no

 

Karin Gjelsten

 

Karin Gjelsten
Styremedlem (2015-2017)
Bergen Byarkiv
Tlf: 55 56 61 84/48 11 17 23
Karin.Gjelsten@bergen.kommune.no

 

20130222-215057-pic-614669117

 

Mads Langnes
Styremedlem (2014-2016)
Romsdalsmuseet
Tlf: 71 20 24 66/95 12 90 67
mads@romsdalsmuseet.no

 

Ole Martin Rønning

 

Ole Martin Rønning
Styremedlem (2015-2017)
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Tlf: 95 45 60 79
ole.martin.ronning@arbark.no

 

FullSizeRender

 

Petter Høiaas
Styremedlem (2014-2016)
IKA Kongsberg IKS
Tlf: 90 93 86 57
petter.hoiaas@ikakongsberg.no

 

IMG_0315

 

Elin Østevik
Styremedlem (2015-2017)
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
Tlf: 57 63 80 53
elin.ostevik@sfj.no

 

 

Vararepresentantar

1. vara: Iselin B. Nerland 2015-2017
Folloarkivet
Tlf: 66 81 50 24/93 26 72 12
iselin.nerland@oppegard.kommune.no

tone_stakvik
Tone Stakvik
2. varamedlem (2014-2016)
IKA Trøndelag
Tlf: 46 85 42 76
tone.stakvik@ika-trondelag.no

 

KAI-konferansen 2024 event 10/09-2024 - 12/09-2024
location_on Bodø
message Historien din har en fremtid hos oss er slagordet til Arkiv i Nordland. På KAI-konferansen 2024 tar vi særlig utgangspunkt i fremtiden.
share