LLP-representantar til Asta-styret 2015/2016

Bilder.Bergenbyarkiv 232LLP har oppnemnt representantar til styret i Stiftelsen Asta for perioden 2015/2016. Styret består av representantar frå LLP og Riksarkivet med to styreremedlemer og to personlege varamedlemer kvar. Leiarvervet vekslar annakvart år, og i 2015 er det Riksarkivet som har leiarvervet.

LLP sine representantar:
Styremedlem: Terje Haram, Bergen Byarkiv
Personleg vara: Arnt Ola Fidjestøl, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Styremedlem: Wenche Risdal Lund, IKA Kongsberg
Personleg vara: Lene Tamburstuen, IKA Rogaland

Stiftelsen Asta sine nettsider

share