«Call for papers» – LLP sin landsmøtekonferanse 2015

3612924691_958f8ec47a_mLLP arrangerer arkivfaglig landsmøtekonferanse i Bergen 13.-14. april 2015.

Overordnet tema er privatarkiv (dag 1) og kommunale arkiver (dag 2).

Konferansen tilbyr en felles arena for praktikere og forskere som er interessert i å utvikle og formidle kunnskap innen arkivfeltet.

Vi ønsker i den anledning å få innspill til aktuelle og ønskede tema eller konkrete foredrag. Ideer og utkast til innlegg/foredrag sendes LLP (postmottak@llp.no) innen 21. november.

LLP ønsker innledere og foredragsholdere velkommen.

 

(Foto: «Bergen». Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane/ Flickr Commons).
Webinar Arkivdagen i Norge event 30/04-2024
location_on Teams
share