Støtteordninga for privatarkiv kan inkludere arkivinstitusjonar i 2014

Bilder.Bergenbyarkiv 192I Arkivmeldinga, som vart handsama av Stortinget i fjor blei det varsla at støtteordninga for privatarkiv, som starta opp i 2010,  for framtida berre skulle gjelde for musea. I 2013 fekk ingen arkivinstitusjonar støtte frå ordninga.

– No kan det likevel sjå ut som at arkivinstitusjonar kan få støtte frå ordninga frå hausten 2014. I ein artikkel i siste utgåve av Museumsnytt kan ein lese at Kulturdepartementet i tildelingsbrevet for 2014 ikkje har lagt føringar for at støtteordninga no skal målrettast berre mot museumsfagleg relevante arkivprosjekt. Difor er det no opp til Kulturrådet å ta stilling til dette.

Artikkelen, der nestleiar av LLP, Tom Oddby, og Generalsekretær i Norges Museumsforbund, Liv Ramskjær, vert intervjua, kan du lese her:

Museumsnytt – «Støtteordning for privatarkiv – i museum OG arkiv»

LLP håper at det frå hausten 2014 igjen er muleg for arkivinstitusjonar å få støtte gjennom Kulturrådet si støtteordning for privatarkiv, og er glade for at Museumsforbundet støttar opp om denne saka. LLP vil over sommaren ta kontakt med Kulturdepartementet og Kulturrådet.

 

Privatarkivkonferansen 2023 event 31/05-2023 - 01/06-2023
location_on Scandic Park hotel Sandefjord
message Privatarkivkonferansen 2023 i Sandefjord
KAI-konferansen 2023 event 12/09-2023 - 14/09-2023
location_on Quality Hotel Grand Kongsberg
message KAI-konferansen 2023 vil være i Kongsberg
share