Verdserklæringa om arkiv er omsett til norsk

 

Utsnitt verdserklæringVerdserklæringa om arkiv er no omsett til, og tilgjengeleg, på norsk. Erklæringa vart vedteken av den internasjonale arkivorganisasjonen International Council on Archives (ICA) i 2010, og er ein prinsipputtale om arkiv som slår fast arkiva sin relevans og viktigheit for samfunnet. Arbeidet med omsettinga er eit samarbeid mellom Riksarkivaren, KS, Fagforbundet, Arkivarforeningen, Norsk Arkivråd og LLP. Erklæringa er omsett til begge målføre.

UDA Nynorsk 
UDA Bokmål 

Om Universal Declaration on Archives (ICA sine nettsider)

share