Hege H. Liadal: «Useriøst å sette høringsfristen midt på sommeren»

Hege Haukeland LiadalStatsråd Torhild Widvey mottok for en uke siden utredningen om Norsk Kulturråd, og har nå sendt denne ut på høring med høringsfrist 15.august. Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson Hege Haukeland Liadal krever nå at høringsfristen utsettes til 15.september.

– Det er useriøst og uhørt å sette høringsfristen på utredningen om Kulturrådet til 15.august. Dette er midt i ferien, og det kan ikke forventes at organisasjonene skal bruke sommerferien på dette. Sånn bråhast kan ikke saken ha, sier kulturpolitisk talsperson fra Arbeiderpartiet, Hege Haukeland Liadal.

– Da jeg møtte noen av kulturorganisasjonene i går, ble jeg også gjort oppmerksom på at bare et fåtall av kunstnerorganisasjonene står på høringslisten. I en sak som vil ha konsekvenser for mange, er første bud å høre alle, fortsetter en oppgitt Hege Haukeland Liadal.

– Kommunene og fylkene bør også ha mulighet til å uttale seg i en slik sak, og de begynner jo ikke på igjen før langt ut i august. Statsråden bør forsikre seg om at alle berørte parter blir hørt i denne saken, og at det blir satt en mer realistisk høringsfrist. Er statsråden klok flytter hun fristen til 15.september, avslutter Hege Haukeland Liadal fra Arbeiderpartiet.

(Foto: Arbeiderpartiet).
share