LLP sin arkivformidlingsblogg vert avvikla

Illustrasjoner strategiplan til designerLLP vedtok på styremøte 28. november 2013 å avvikle det tidlegare formidlingsnettverket til LLP. Formidlingsnettverket vart etablert i samband med det 4. norske arkivmøtet i 2009, og kom til uttrykk gjennom bloggen «Formidlingsnettet». Målsettinga var at ein i større grad skulle kunne dele erfaringar og kunnskap om formidling. Bakgrunnen for opprettinga av Formidlingsnettverket var eit treårig prosjekt i regi av LLP med støtte frå dåverande ABM-utvikling, og som då tok sikte på å utvikle eit nasjonalt nettverk for arkivformidling. Dei siste tre år har bloggen blitt lite nytta.

Bloggen vert no avvikla. LLP syner til den danske bloggen «Arkivformidling» som er ei plattform til diskusjon, erfaringsutveksling, og utvikling av den utadretta verksemda i arkiva. LLP oppmodar til å bruke denne i det vidare nettverksarbeidet.

Peikar til den danske arkivformidlingsbloggen:
Arkivformidling

Les og:
LLP avviklar tre utval

 

Webinar Arkivdagen i Norge event 30/04-2024
location_on Teams
share