LLP sitt styre for perioden 2014-2016

495LLP arrangerte landsmøte i Oslo 18. mars. Valkomiteens si innstilling til styre for den neste perioden vart einstemmig vedteke.

Leiar Karin Gjelsten og nestleiar Tom Oddby, styremedlemene Turid Holen og Ole Martin Rønning var ikkje på val. Cecilie Lintoft og Mads Langnes vart gjenvalde for ein ny periode. Petter Høiaas, IKA Kongsberg, er ny styremedlem i år og er vald for perioden 2014-2016.

Landsmøtet vedtok å legge ned LLP sine fagseksjonar. Valkomiteens innstilling til fagseksjonar gjekk difor ut.

 

LLP sitt styre 

Karin Gjelsten. Styreleiar. 2013-2015
Bergen Byarkiv
Tlf: 55 56 61 84/48 11 17 23
Karin.Gjelsten@bergen.kommune.no

Tom Oddby. Nestleiar. 2013-2015
Drammen Byarkiv
Tlf: 32 04 66 99/92 04 56 12
tomodd@drmk.no

Petter Høiaas. 2014-2016
IKA Kongsberg IKS
Tlf: 90 93 86 57
petter.hoiaas@ikakongsberg.no

Mads Langnes. 2014-2016
Romsdalsmuseet
Tlf: 71 20 24 66/95 12 90 67
mads@romsdalsmuseet.no

Cecilie Lintoft. 2014-2016
Oslo byarkiv
Tlf: 23 46 03 49/90 47 53 28
cecilie.lintoft@kul.oslo.kommune.no

Ole Martin Rønning. 2013-2015
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.
Tlf: 95 45 60 79
ole.martin.ronning@arbark.no

Turid Holen. 2013-2015
Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS
Tlf: 38 14 55 93/92 82 19 45
holen@ikava.va.no

Vararepresentantar

1. vara: Marion Sørensen. 2013-2015
IKA Finnmark
marion@ikaf.no

2. vara: Tone Stakvik 2014-2016
IKA Trøndelag
tone.stakvik@ika-trondelag.no

 

 

share