Opent for nominasjonar til Norges dokumentarv

Bilder.Bergenbyarkiv 039

No kan du nominere dokument, arkivseriar eller arkiv til Norges dokumentarv. Nominasjonsfristen er 20. juni.

Norges dokumentarv er den norske delen av UNESCO sitt Memory of the World-register. Norges dokumentarv skal synleggjere kulturarv i Noreg i form av mellom anna dokument, arkiv, manuskript og audiovisuelt materiale.

Les meir om korleis du kan nominere og få søkjarrettleiing:
Kulturrådet sine nettsider

Sjå kva som er innført i Norges dokumentarv:
Kulturrådet sine nettsider

Norges dokumentarv er og på Facebook:
Norges dokumentarv på facebook

Det er den norske komiteen for verdas dokumentarv som administrerar programmet i Noreg. Kulturrådet er sekretariat for komiteen.

 

share