Innkalling til landsmøte 2014 – med saksdokument

Landslaget for lokal- og privatarkiv kallar med dette inn til landsmøte, tysdag 18. mars kl 14.30. Møtet finn stad på Clarion Royal Christiania Hotel i Oslo.

Landsmøtet er offentleg, og me syner elles til LLP sine vedtekter.

 

Dagsorden med saksdokument

Forretningsorden

1. Val av møteleiar, referent og representantar til å underskrive protokollen.

2. Årsmelding. Saksdokument

3. Revidert rekneskap.

Saksdokument 1. Offentleg rekneskap
Saksdokument 2. Revisors beretning

4. Fastsetjing av kontingent. Saksdokument

5. Budsjett. Saksdokument

6. Handlingsplan. Saksdokument

7. Val av styre. Saksdokument

8. Val av valkomite på tre medlemer etter framlegg frå styret. Saksdokument

9. Framlegg fremja av medlemer eller av styret. Saksdokument

9.1. Framlegg frå Lokalhistorisk arkiv i Bergen. Framlegg om gradert medlemskap i LLP

Saksdokument 1
Saksdokument 2

9.2. Framlegg frå LLP sitt styre. Endring av § 8 Styret si samansetning og valprosedyre.

Saksdokument

 

 

 

Nordiska Arkivdagarna 2022 event 01/09-2022 - 02/09-2022
location_on Clarion Hotel Sign, Stockholm, Sverige
message Nordiska Arkivdagarna 2022
KAI-konferansen 2022 event 14/09-2022 - 15/09-2022
location_on Scandic Helsfyr, Oslo
message Tema for årets KAI-konferanse er: Samfunnsrolle i en digital tid.
ICA conference event 19/09-2022 - 23/09-2022
location_on Rome, Italy
message Bridging the gap
share