Arkivdagen 2014

Navy Archives Personnel Bess Glenn,1942. U.S National ArchivesDen nordiske arkivdagen i november 2014 vil i år ikkje ha eit felles nasjonalt tema. Arkivinstitusjonane vert bedne om å finne eit eige tema og til å bruke dagen til å synleggjere arkiva si betydning i samfunnet og arkiva sitt innhald.

Under http://kulturradet.no/arkivdagen vil det etterkvart kome meir informasjon med felles logo for 2014 og oversikt over lokale arrangement. Alle vert bedne om å sende inn oversikt over eigne arrangement.

Arkivdagen 2015

For Arkivdagen 2015 er «Grenselaust» valt som eit felles nordisk tema. Institusjonane vert oppmoda til å slutte seg til dette og til å sende inn illustrasjonar og synspunkt til korleis temaet kan tolkast til http://kulturradet.no/arkivdagen

 

 

(Foto: Navy-Archives-Personnel-Bess-Glenn1942. U.S-National-Archives/Flickr Commons)
Privatarkivkonferansen 2023 event 31/05-2023 - 01/06-2023
location_on Scandic Park hotel Sandefjord
message Privatarkivkonferansen 2023 i Sandefjord
KAI-konferansen 2023 event 12/09-2023 - 14/09-2023
location_on Quality Hotel Grand Kongsberg
message KAI-konferansen 2023 vil være i Kongsberg
share