Arkivdokumentene forteller – lansering av samisk og kvensk rapport

Arkivdokumentene forteller kvenskPå Porsanger bibliotek blir det 27. januar kl 13.00 lansering av den samiske og den kvenske omsettinga av Kaisa Maliniemis bok «Arkivdokumentene forteller» To kommuner – to typer minoritetspolitikk».

Boka syner trespråklegheit i det offentlege i Kistrand (Porsanger kommune) for over hundre år sidan. Dei samiske og kvenske dokumenta som vart funne i samband med bokprosjektet, har blitt teke inn i lista over Noreg si dokumentarv som er verna av UNESCO.

Terje Aronsen står bak den kvenske og Nancy Porsanger Anti den samiske omsettinga. Terje Aronsens kvenskspråklege omsetting er eit pionerarbeid. 

På lanseringa vert det halde foredrag og servert forfriskningar.

 

Les meir:

LLP sitt prosjekt om minoritetar i offentlege arkiv

share