Stiftelsen Asta søkjer dagleg leiar

Asta-logoStiftelsen Asta er en privat næringsstiftelse som er opprettet av Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) og drives i samarbeid med Riksarkivaren.Stiftelsen har ansvaret for utvikling og distribusjon av informasjonssystemet Asta, som er en felles nasjonal standard for registrering, distribusjon og fremfinning av arkivinformasjon. Asta er et komplett system for håndtering av historiske arkiver, og brukes av statlige, kommunale og private virksomheter som tar vare på arkivmateriale. Systemet brukes per i dag av rundt 120 arkivskapere og arkivinstitusjoner.Stiftelsen tilbyr i tillegg konsulenttjenester innenfor arkivfaget. Hovedaktiviteten er ordning, registrering og klargjøring av avsluttede arkiver for avlevering til depot. Vi tilbyr også en rekke tjenester knyttet til arkivdanning, og kan blant annet bistå med å utarbeide eller revidere arkivplan, arkivnøkkel, bevarings- og kassasjonsregler og forbedre arkivrutiner.

Stiftelsen har høyt kvalifiserte medarbeidere med solid arkiv- og historiefaglig kompetanse og bred erfaring fra alle aspekter ved arkivarbeid. Vi har kontorer i riksarkivbygningen ved Sognsvann i Oslo og har ca. 30 ansatte.

Daglig leder

Ønsker du å bidra til at dokumentasjon, offentlig så vel som privat og som finnes i norske arkivinstitusjoner, skal være tilgjengelig for alle? Vil du være med på å heve kvaliteten på arkivarbeidet i Norge?

Arbeidsoppgaver

Du vil som daglig leder ha det overordnede økonomiske, administrative og faglige ansvaret for stiftelsens virksomhet. Du må også regne med tidvis å skulle delta i eller lede utviklingsprosjekter. Du rapporterer til stiftelsens styre som er oppnevnt av de to samarbeidspartnerne.

Du bør være en innovativ og målrettet person som bidrar til å utvikle arkivsystemet Asta videre. Du bør også ha evne til å utvikle den forretningsmessige siden ved stiftelsen og samtidig kunne samarbeide med arkivmiljøet i Norge.

Kvalifikasjoner

Til stillingen kreves høyere utdanning innen relevante fag. Kompetanse og erfaring innenfor områdene arkiv, ledelse og IT vil bli vektlagt. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Vi kan tilby gode lønns- og pensjonsbetingelser, fleksibel arbeidstid og et ungt og hyggelig miljø. Stillingen er ledig fra 1. februar 2014.

Skriftlige søknader sendes som e-post til asta@arkivverket.no

Søknadsfrist: mandag 16. desember 2013.

Stiftelsen Asta

share