LLP sitt budsjettinnspel til Stortinget sin Familie- og kulturkomite

Stortingssalen. Stortingsarkivet - foto. Teigens fotoatelier asLLP sin nestleiar Tom Oddby, og leiar for LLP sin privatarkivseksjon, Cecilie Lintoft, møtte måndag 11. november Stortinget sin Familie- og kulturkomite for å presentere LLP sine reaksjonar på regjeringa sin tilleggsproposisjon til statsbudsjett 2014 som vart offentleggjort fredag 8. november.

Innspelet kan du lese her:

LLP sitt budsjettinnspel til Stortinget sin Familie- og kulturkomite

Det er og høve til å sjå opptak frå høyringa i Stortinget sitt videoarkiv. LLP sitt innspel startar 99:55 inn i opptaket

Videoopptak frå høyring i Stortinget sin Familie- og kulturkomite

Tilrådingar til statsbudsjett 2014:

Prop 1 S. Tilråding frå Kulturdepartementet (2013-2014) Regjeringa Stoltenberg II
Prop 1 S. Tillegg (2013-2014) Regjeringa Solberg

Privatarkivkonferansen 2023 event 31/05-2023 - 01/06-2023
location_on Scandic Park hotel Sandefjord
message Privatarkivkonferansen 2023 i Sandefjord
KAI-konferansen 2023 event 12/09-2023 - 14/09-2023
location_on Quality Hotel Grand Kongsberg
message KAI-konferansen 2023 vil være i Kongsberg
share