Riksarkivet arrangerar SAMDOK-konferanse 3. – 4. desember

Riksarkivaren starta i januar 2013 opp arbeidet med oppfølgjing av arkivmeldinga, eit prosjekt som har fått namnet SAMDOK (samla samfunnsdokumentasjon). SAMDOK er delt inn i tre delprosjekt, eitt for kvart satsingsområde; kommunale arkiv, privatarkiv og arkiv i e-forvalting.

3. – 4. desember arrangerast det SAMDOK-konferanse på Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen.

Årets tema er arkiv i e-forvaltning. Ved hjelp av føredragshaldarar frå inn- og utland vil det presenterast eit breitt bilete av kva som rører seg på feltet. Tysdag 3. desember vil det handle om dei overordna tema, medan onsdag 4. desember skal det gjennom tre parallellsesjonar bli teke føre seg meir praktiske tilnærmingar og konkrete vinklingar.

Program til SAMDOK-konferansen 2013

Påmelding

SAMDOK-prosjektet

KAI-konferansen 2024 event 10/09-2024 - 12/09-2024
location_on Bodø
message Historien din har en fremtid hos oss er slagordet til Arkiv i Nordland. På KAI-konferansen 2024 tar vi særlig utgangspunkt i fremtiden.
share