Sterk bekymring for endringar i støtteordninga for privatarkiv

Bilder.Bergenbyarkiv 226Frå 2014 er det ikkje lenger høve for arkivinstitusjonar å søkje prosjektmidlar frå støtteordninga for privatarkiv. Støtteordninga vart oppretta i 2010, gjennom ABM-utvikling og seinare gjennom Kulturrådet, som eit tiltak grunna i behovet for ein meir heilskapeleg samfunnsdokumentasjon der ein ser arbeidet med private og offentlege arkiv meir i samanheng, og der både arkivinstitusjonar og museum kunne søkje om prosjektmidlar. I stortingsmeldinga for arkiv som kom i november 2012 vart det lagt føringar for at ordninga for framtida skulle gjelde for musea, og frå 2014 er dette ein realitet.

LLP er svært bekymra for at arkivinstitusjonar ikkje lenger kan søkje på desse og har no teke kontakt med Riksarkivaren og med Stortingets Familie- og kulturkomite for å uttrykke denne og for å be om at det vert sikra tilsvarande prosjektmidlar for arkivinstitusjonane i framtida.

Les e-post til Riksarkivaren
Les e-post til Stortingets Familie- og kulturkomite

Kommunearkivinstitusjonane uttrykkjer og si bekymring.

Uttalen frå dei seier:

Lederne for de kommunale arkivinstitusjonene i Norge har tidligere kommentert stortingsmeldingen om arkiv. I det kommunale arkivmiljøet er det generelt sett stor misnøye med innholdet i meldingen, men det er positivt at Riksarkivaren nå har nedsatt flere arbeidsgrupper som skal jobbe med ulike temaer innenfor både privatarkiver, arkivdanning og elektroniske arkiver.  

Mange kommunale arkivinstitusjoner jobber med bevaring og formidling av privatarkiver. Det er derfor bekymringsfullt at arkivinstitusjonene nå ikke lenger har mulighet til å søke om midler via støtteordninger for privatarkiver, en bekymring også Riksarkivaren deler. Da denne støtteordningen ble innført i 2010 var det etter lang kamp, og der LLP hadde jobbet hardt for å få på plass en slik støtteordning. De kommunale arkivinstitusjonene støtter LLP fullt ut i arbeidet med å synliggjøre disse utfordringene, og anser det som svært viktig for privatarkivarbeidet i Norge at denne støtteordningen fortsetter å gjelde også for arkivinstitusjoner.

LLP vil halde sine medlemer oppdatert om det vidare arbeidet i denne saka.

 

share