Stemmer – Arkivdagen 2013

Som vanlig arrangeres Arkivdagen i november. Det er også i år felles tema i Norge: Stemmer. Flere institusjoner er allerede i gang med planleggingen. Det gjør det enklere å gjøre avtaler om samarbeid og å informere om arrangementene i god tid på forhånd.

I år som de siste årene samarbeider Riksarkivaren, LLP og Norsk kulturråd om et felles informasjonsopplegg for dagen. Felles logo og nettsider er på plass, brosjyre er under arbeid og pressemelding kommer når dagen nærmer seg. Dere kan lese mer om dette på http://arkivdagen.no/, se særlig ”For arrangører” og “Arrangementer 9. november 2013”. Husk å sende oss en melding til eli.solberg@kulturrad.no så snart dere har planer om arrangement, så får vi det ut på arrangementsoversikten på nettsidene.

Har dere materiale til brosjyre for publikum?

I høst vil det bli distribuert en brosjyre til arkivinstitusjonene samt andre institusjoner som bevarer arkiv. Brosjyren kan deles ut til publikum både før og under Arkivdagen. Brosjyren vil denne gangen være mer generell om Arkivdagen, arkiv og arkivinstitusjoner, slik at den kan gjenbrukes i årene framover. Har din institusjon foto, dokumenter eller informasjon som kan brukes i brosjyren? Da vil vi gjerne høre fra deg. Send oss ditt forslag til innhold til eli.solberg@kulturrad.no så raskt som mulig, men senest 15. august. Skriv noen få ord om det materialet du sender. Vi er spesielt interessert dersom det knytter seg en liten fortelling til materialet eller dersom det er knyttet til en hendelse eller noe annet som kan egne seg til formidling i brosjyren og på nettsiden. Si fra dersom vi ikke kan bruke materiale fra din institusjon i nettutstillingen.

Ønsker dere flyer til utdeling før brosjyren kommer?

I forbindelse med Arkivmøtet i Ålesund ble det laget en flyer i postkortstørrelse med litt informasjon om Arkivdagen 2013. Denne kan sendes institusjonene til utdeling. Send en e-post til eli.solberg@kulturrad.no med antallet dere ønsker tilsendt.

 

 

share