Kulturarvsamarbeid med Polen og partnerskapsseminar i Warszawa

Det er framleis ledige plassar til partnerskapsseminaret Warszawa 20. august.

Det polske utanriksdepartementet inviterar norsk kulturarvsektor til partnerskapsseminar i Warszawa. Gjennom EØS-midlane og kulturarvprogrammet i Polen lysast det ut 75 millionar euro til restaureringsprosjekt, vedlikehald av arkiv og digitaliseringsprosjekt. Her finst det gode mulegheiter for prosjektsamarbeid for norske arkiv.

Les invitasjonen:

Invitasjon til partnerskapsseminar i Polen, 20. august

Kulturarvsamarbeid gjennom EØS-midlene

Det polske kulturdepartementet inviterer norsk kulturarvsektor til partnerskapsseminar i Warszawa 20. august. Formålet med seminaret er å koble norske og polske kulturarvsaktører som ønsker å samarbeide om kulturarvsprosjekter gjennom EØS-midlene. Seminaret er knyttet til utlysningen av kulturarvsmidler gjennom det polske kulturarvsprogrammet. Utlysningen har følgende prioriteringer:

  • restaurering og revitalisering av historiske bygg, samt tilpasning av historiske bygg til kulturformål;
  • konstruksjon, utvidelse og rekonstruksjon av kulturbygg;
  • vedlikehold og konservering av objekter, historiske boksamlinger, audiovisuelle arkiv og samlinger, og filmer;
  • utvikling av digitale ressurser på kulturfeltet, inkludert digitaliseringsprosjekter.

Prosjektene skal ledes fra Polen, men norske kulturinstitusjoner, universiteter og høgskoler på kunst- og kulturfeltet, museer, arkiv, kommuner, kirker og religiøse organisasjoner, NGOer fra kulturfeltet, og ikke-kommersielle kulturaktører kan delta som partnere.

Søknadsskjema for deltakelse på seminaret (vedlagt) sendes til evm@ra.no med kopi til akpe@ra.no.Søknadsfrist: snarest (til alle plasser er besatt). Plasser vil fordeles fortløpende, ut fra hvordan prosjektidéen passer inn i utlysningen og etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Søkere bør ikke bestille flyreise før plass på seminaret er bekreftet. Hotell i Warszawa dekkes av Det polske kulturdepartementet. Program for seminaret sendes vedlagt.

Les mer om utlysningen av EØS-midler i Polen her. Kontakt Riksantikvaren for mer informasjon:

Ellen Mauritzen: evm@ra.no

Aleksandra Petie Einen: akpe@ra.no

Program

Søknadskjema

share