Nordisk arkivformidlingskonferanse 2013

Nordisk kvinnekongress 1902. Fotograf Severin Worm Petersen. Kjelde. Nasjonalbiblioteket - Flickr CommonsLandslaget for lokal- og privatarkiv, Norsk Kulturråd og Riksarkivaren i samarbeid med ein nordisk fagkomité arrangerar ein nordisk arkivformidlingskonferanse på møtesenteret KS agenda i Oslo.

Konferansen finn stad 24. – 25. oktober.

Me ønskjer å gjere opp status for arkivformidlingsfeltet i Norden. Kva har me oppnådd? Kvar går vegen vidare? Kva er dei viktigaste trendane, tendensane og plattformene? Kva er forventa av oss som samfunnsinstitusjonar, og kva slags samfunnsrolle meiner me sjølve at arkivinstitusjonane bør ha? Konferansen vil knytte an til følgjande tema:

• Digitale tjenester og digital formidling
• Arkivet som ressurs for kulturelle og kreative næringar og for regional utvikling?
• Arkivet som besøksmål og fysisk rom i ein digital tidsalder
• Medverknad og sosial inkludering

Ein del av innlegga på konferansen vil kunne gå inn i ein planlagt antologi om arkivformidling.

Informasjon om påmelding og pris vil kome.

Nordiska Arkivdagarna 2022 event 01/09-2022 - 02/09-2022
location_on Clarion Hotel Sign, Stockholm, Sverige
message Nordiska Arkivdagarna 2022
KAI-konferansen 2022 event 14/09-2022 - 15/09-2022
location_on Scandic Helsfyr, Oslo
message Tema for årets KAI-konferanse er: Samfunnsrolle i en digital tid.
ICA conference event 19/09-2022 - 23/09-2022
location_on Rome, Italy
message Bridging the gap
share