LLP si uttale til Kulturutgreiinga 2014

NOU 2013: 4 – Kulturutgreiinga 2014 som vart levert til regjeringa 4. mars har vore på høyring fram til 1. juli.

Kulturutgreiinga 2014 vart sett ned av regjeringa for å greie ut utviklinga i norsk kulturpolitikk etter 2005, og gje ei vurdering av dei viktigaste utfordringane kulturpolitikken står ovanfor i åra som kjem.

Utvalet har vore leia av Anne Enger.

LLP har levert høyringsuttale til utgreiinga.

LLP si uttale til NOU 2013:4 Kulturutgreiinga 2014

Høyringsdokument (Kulturdepartementet)

Webinar Arkivdagen i Norge event 30/04-2024
location_on Teams
share