Samarbeidsmøte om eForvalting og arkivdanning

Etter invitasjon frå Riksarkivaren deltok LLP torsdag 2. mai i samarbeidsmøte om e-forvalting og arkivdanning. Styreleiar Karin Gjelsten og styremedlem Cecilie Lintoft representerte LLP, og møtte saman med representantar for Norsk Arkivråd, KS-faggruppe for dokumentasjon og arkiv og Departementenes arkivledergruppe.

Bakgrunnen for samarbeidsmøtet er Riksarkivet si oppfølgjing av arkivmeldinga, eit arbeid som skal koordinerast innan satsinga SAMDOK – samla samfunnsdokumentasjon. Prosjektet skal ha tre fokusområde: kommunale arkiv, privatarkiv og arkiv i e-forvalting.

Møtet 2. mai omhandla e-forvalting og arkivdanning og dei inviterte fekk som utgangspunkt for diskusjonen halde presentasjonar om sitt syn på kva som er dei viktigaste utfordringane innan dette feltet.

LLP sin presentasjon kan du lese her:
LLP sitt innlegg på samarbeidsmøte om eForvaltning og arkivdanning

Riksarkivet sin SAMDOK-blogg

Nordiska Arkivdagarna 2022 event 01/09-2022 - 02/09-2022
location_on Clarion Hotel Sign, Stockholm, Sverige
message Nordiska Arkivdagarna 2022
KAI-konferansen 2022 event 14/09-2022 - 15/09-2022
location_on Scandic Helsfyr, Oslo
message Tema for årets KAI-konferanse er: Samfunnsrolle i en digital tid.
ICA conference event 19/09-2022 - 23/09-2022
location_on Rome, Italy
message Bridging the gap
share