Kulturutvekslingsprogrammet med Polen lyser ut 30,5 millionar kr

Vil du samarbeide med ein polsk kulturaktør? No er det mogleg å søkje om støtte frå kulturutvekslingsprogrammet med Polen.

No er den andre utlysinga for tildeling frå programmet klar, og ein kan begynne å førebu søknadar. Det er polske aktørar som kan søkje om midlar, men dei må samarbeide med minst ein partnar fra Noreg, Island eller Liechtenstein. Og prosjekta kan gjerne initierast frå Noreg.

Les meir på Kulturrådet sine nettsider:
Ny utlysing i Polen

24. mai arrangerar Kulturrådet eit partnerskapsseminar i Warszawa, der norske kulturaktørar kan bli kjende med polske kulturaktørar. Seminaret er gratis, men deltakarar må sjølve dekke reise og opphald. Frist for å søkje er 16. mai 2013.

Les meir på Kulturrådet sine nettsider:
Matchmaking-seminar i Polen 24. mai

share