LLP sitt styre for komande periode

Landsmøtet i LLP gjekk fredag 19. april einstemmig inn for valkomiteens innstilling til styre for komande periode. Karin Gjelsten ved Bergen Byarkiv er gjenvald som styreleiar for perioden 2013-2015. Det er styret i LLP som vel nestleiar. Konstituerande styremøte skal haldast i Oslo 22. mai.

LLP sitt styre

Karin Gjelsten. Styreleiar. 2013-2015
Bergen Byarkiv
Tlf: 55 56 61 84/48 11 17 23
Karin.Gjelsten@bergen.kommune.no

Tom Oddby. 2013-2015
Drammen Byarkiv
Tlf: 32 04 66 99/92 04 56 12
tomodd@drmk.no

Tor Ingve Johannessen. 2012-2014
Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS
Tlf: 51 50 12 80/91 68 57 03
tor.johannessen@ikarogaland.no

Mads Langnes. 2012-2014
Romsdalsmuseet
Tlf: 71 20 24 66/95 12 90 67
mads@romsdalsmuseet.no

Cecilie Lintoft. 2012-2014
Oslo byarkiv
Tlf: 23 46 03 49/90 47 53 28
cecilie.lintoft@kul.oslo.kommune.no

Ole Martin Rønning. 2013-2015
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.
Tlf: 95 45 60 79
ole.martin.ronning@arbark.no

Turid Holen. 2013-2015
Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS
Tlf: 38 14 55 93/92 82 19 45
holen@ikava.va.no

Vararepresentantar

1. vara: Marion Sørensen. 2013-2015
IKA Finnmark
marion@ikaf.no

2. vara: Berit Stie. 2012-2014
Aust Agder kulturhistoriske senter.
Tlf: 37 07 35 25
Berit.Stie@aaks.no

Webinar Arkivdagen i Norge event 30/04-2024
location_on Teams
share