Landsmøte 2013 – saksdokument

LLP sitt årlege landsmøte vert i 2013 halde på Rica Parken Hotel i Ålesund kl 9.00. Møtet er offentleg for alle som ynskjer å delta. Innkalling vert sendt ut til alle medlemer i samsvar med LLP sine vedtekter. Medlemer som har fullt medlemskap har røysterett på landsmøtet.

Saksliste med saksdokument

1. Konstituering: Val av møteleiar, referent og representantar til å underskrive protokollen frå møtet
Saksdokument

2. Årsmelding
Saksdokument

3. Revidert rekneskap
Saksdokument

4. Fastsetjing av kontingent
Saksdokument

5. Budsjett
Saksdokument

6. Handlingsplan
Saksdokument

7. Val av styre
Saksdokument

8. Val av valkomité på tre medlemmer etter framlegg frå styret
Saksdokument

9. Framlegg fremja av medlemer eller av styret
Saksdokument

9.1. Forslag om endring av vedtektene i § 3 Medlemskap
Saksdokument

LLP sine vedtekter

 

 

Nordiska Arkivdagarna 2022 event 01/09-2022 - 02/09-2022
location_on Clarion Hotel Sign, Stockholm, Sverige
message Nordiska Arkivdagarna 2022
KAI-konferansen 2022 event 14/09-2022 - 15/09-2022
location_on Scandic Helsfyr, Oslo
message Tema for årets KAI-konferanse er: Samfunnsrolle i en digital tid.
ICA conference event 19/09-2022 - 23/09-2022
location_on Rome, Italy
message Bridging the gap
share