Oppstartsmøte om det neste kulturløftet 6. mars

Kulturminister Hadia Tajik har invitert ei rekkje organisasjonar innan kultur- og frivillighetsfeltet til oppstartsmøte om det neste kulturløftet. LLP vil vere representert og kome med innspel på møtet, som finn stad på Dansens Hus i Oslo 6. mars.

Oppstartsmøtet er starten på ein serie med innspelsmøter som skal arrangerast i alle landet sine fylke i løpet av våren 2013. LLP vil og vere representert på fylkesmøtet i Hordaland 23. mai.

– «Siden 2005 har regjeringen satset sterkt på kultur og frivillige gjennom Kulturløftet 1 og 2. Bevilgningene til kultur har økt med 5 milliarder kroner. 1 milliard av dette har gått til momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner.

Møtet 6. mars er starten på en serie innspillsmøter i alle landets fylker denne våren. Nå skal retningen for de kommende årene pekes ut. Hva bør videreføres? Hva bør det satses på fremover? Hvordan sikre økt deltakelse?»

Alle seminara er opne for alle som ynskjer å delta. Det er høve til å sende skriftlege innspel til departementet fram til 21. juni 2013. Møtet 6. mars vil bli kringkasta direkte på deira nettsider.

Peikarar:
Skjema for innspel
Kulturløftet si framside
Datoar for fylkesseminar
Stortinget Nett-TV (direkte overføring 6. mars kl 13.00)
Kulturutgreiinga 2014

Privatarkivkonferansen 2023 event 31/05-2023 - 01/06-2023
location_on Scandic Park hotel Sandefjord
message Privatarkivkonferansen 2023 i Sandefjord
KAI-konferansen 2023 event 12/09-2023 - 14/09-2023
location_on Quality Hotel Grand Kongsberg
message KAI-konferansen 2023 vil være i Kongsberg
share