Privatarkivkonferanse i juni

Landslaget for lokal- og privatarkiv, Norsk Kulturråd og Riksarkivet arrangerar 3.- 4. juni 2013 privatarkivkonferanse i Sandefjord. Konferansen vil finne stad på Sandefjord Park Hotel.

Tema for konferansen vil vere kystkultur, arkivpolitikk og koordinering av privatarkivarbeid.

Påmeldingsfrist er 19. april 2013.

Meir informasjon med fagleg program kjem snarleg.

share