Det 6. norske arkivmøte – Program og påmelding

Programmet for Det 6. norske arkivmøte i Ålesund 17.-19. april 2013, er no klart. Det er og ope for påmelding til konferansen.

LLP sitt landsmøte vil finne stad under konferansen, fredag 19. april kl 9.00

Fagleg program

Påmeldingsskjema

Dei norske arkivmøta finn stad annakvart år for alle arkivtilsette og arkivinteresserte i Noreg. Arrangementet er eit samarbeid mellom Riksarkivaren, Norsk Kulturråd, Landslaget for lokal- og privatarkiv og Norsk Arkivråd.

share