Stiftelsen Asta – LLP sine representantar 2013 – 2014

Stiftelsen Asta vart oppretta av LLP i 1995 i samarbeid med Riksarkivaren og har som føremål å fremje standardisering, kvalitetssikring og tilgjengeleggjering av informasjon om arkivbestanden i offentlege og private verksemder. Dette skjer gjennom informasjonssystemet Asta og ved å levere konsulenttenester innan praktisk arkivarbeid. Stiftinga har og forvaltningsansvaret for Arkivportalen.no

Sjå nettsider: Stiftelsen Asta

Styret og styringsgruppa består av representantar frå LLP og Riksarkivet med to styrerepresentantar, to vararepresentantar og tre medlemer i styringsgruppa kvar. Leiarvervet vekslar annakvart år, og i 2013 er det Riksarkivet som har leiarvervet.

LLP sine representantar for perioden 2013 – 2014

Asta styre:
Terje Haram – Bergen Byarkiv
Wenche Risdal Lund – IKA Kongsberg
Vararepresentantar:
Karianne Schmidt Vindenes – Vestfoldarkivet
Arnt Ola Fidjestøl – IKA Møre og Romsdal
Asta styringsgruppe:
Snorre Dag Øverbø – Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
Arne Skivenes – Bergen Byarkiv
Kariannne Schmidt Vindenes – Vestfoldarkivet

 

 

share