Kulturrådet løyver 250 000 kr til LLP-prosjekt

Kulturrådet delte fredag 25. januar ut utviklingsmidlar til arkiv og museum. Føremålet med ordninga er at arkiv og museum skal vere aktuelle samfunnsinstitusjonar, og løyvingar til samarbeids- og utviklingstiltak er eit viktig reiskap for å nå desse måla.

Ein føresetnad for å få støtte er at løyvingane går til prosjekt som har overføringsverdi til større grupper av institusjonar eller heile sektoren, med utgangspunkt i samarbeid mellom fleire institusjonar, samarbeid med forskingsmiljø, regionale samarbeidstiltak eller utvikling av faglege nettverk.

Det er med stor glede at LLP har motteke nyheiten om at Kulturrådet i søknadsrunden har funne høve til å løyve kr 250 000 kr til prosjektet ‘Fylkeskommunal administrasjonshistorie og arkivkunnskap’.

Prosjektet tek sikte på å utarbeide ei forskingsbasert framstilling av fylkeskommunal administrasjonshistorie og arkivkunnskap frå 1838 til 2010. I første omgang skal det publiserast artiklar om emnet på Wikipedia og LokalhistorieWiki. Artiklane vil bli ei viktig kunnskapskjelde for folk i dag om fylkeskommunane si administrasjonshistorie.

For meir informasjon om prosjektet kan du følgje peikaren;

Fylkeskommunal administrasjonshistorie og arkivkunnskap

Nordiska Arkivdagarna 2022 event 01/09-2022 - 02/09-2022
location_on Clarion Hotel Sign, Stockholm, Sverige
message Nordiska Arkivdagarna 2022
KAI-konferansen 2022 event 14/09-2022 - 15/09-2022
location_on Scandic Helsfyr, Oslo
message Tema for årets KAI-konferanse er: Samfunnsrolle i en digital tid.
ICA conference event 19/09-2022 - 23/09-2022
location_on Rome, Italy
message Bridging the gap
share