Arkivmeldinga – LLP sitt innlegg for Stortinget sin familie- og kulturkomite

LLP deltok tysdag 22. januar i komitehøyringar hjå Stortinget sin familie- og kulturkomite vedkomande stortingsmeldinga om arkiv. Komiteen er sakshandsamar for arkivmeldinga og skal legge fram si innstilling for Stortinget komande vår.

Styreleiar Karin Gjelsten og tidlegare styreleiar Ellen Røsjø møtte komiteen på vegne av LLP. Komiteen fekk utdelt eit skriftleg dokument til vidare sakshandsaming og Ellen Røsjø haldt munnleg innlegg for komiteen. Det var sett av 10 minutt til innlegget.

Tilsaman 8 organisasjonar haldt innlegg for komiteen. Det er høve til å sjå alle innlegga på Stortinget sitt nettfjernsyn. LLP sitt innlegg startar 24 min og 45 sek inne i opptaket.

Sjå opptak:
Stortinget sitt videoarkiv – Open høyring 22. januar

Les LLP sine innlegg for komiteen:
Skriftleg innlegg – Open høyring 22. januar 2013

 

 

share